cho thuê cung ứng lao động

cho thuê cung ứng lao động

cho thuê cung ứng lao động

Theo Nghị định số 95/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/10/2013, có quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cho thuê lao động, bảo ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Quy Định Sử Phạt Đối Với Các Hành Vi Vi Phạm Luật Cho Thuê Lao Động